Konverter jeres kundesamtaler til værdifulde indsigter

Capturi hjælper dig og dit team med at udnytte jeres fulde potentiale – alt sammen ved hjælp af Speech Analytics og værdifulde indsigter.

Til dig, der arbejder med kundeservice

Få indblik i, hvordan du opnår en højere NPS, nedbringer antallet af kundesamtaler og sparer værdifuld tid på dokumentation og kvalitetssikring.

Baseret på jeres egen data får du bl.a. unikke indsigter i kundernes oftest stillede spørgsmål og dit teams bedste teknikker, samtidig med at du kan coache de enkelte kundeservicemedarbejdere løbende og direkte.

Læs om, hvordan vi kan hjælpe dig med at optimere dit kundeserviceteam lige her.

Til dig, der arbejder med salg

Boost jeres succesrate med kvalitative indsigter i jeres salgskald, samtidig med at du sikrer compliance og sparer værdifuld tid.

Bliv klogere på dine bedste sælgeres teknikker, sikr dig at salgsteamet følger deres scripts og giv hurtig og effektiv feedback direkte til den enkelte sælger.

Læs om, hvordan vi kan hjælpe dig med at effektivisere din salgsafdeling lige her.

Kom med bag om produktet

Capturi integreres direkte til jeres kontaktcenterløsning. Ved hjælp af Natural Language Processing, Speech Analytics, statistiske analyser, Machine Learning og Speech Recognition analyseres og bearbejdes jeres kundesamtaler – allerede mens de optages.

Det betyder, at I hurtigt og effektivt kan reagere og coache på baggrund af de indsigter og tendenser, I får.

Capturi arbejder med 4 use-cases:

Voice of the Customer få overblik over, hvad kunderne henvender sig om eller hvilke indvendinger, der typisk kommer til udtryk.

Voice of the Agent bliv klogere på, hvad dine agenter gør rigtigt, og hvad der skaber den gode kundeoplevelse.

Coaching og Onboarding – spar værdifuld tid og ressourcer med direkte og individuel coaching.

Compliance – sikr kvalitet og dokumentation.

Kundecases

 

Kundeindsigter og onboarding med Capturi

 • Datadrevet indsigt i kundehenvendelser
 • Fald i antal henvendelser som følge af forbedringsinitiativer
 • +60% forbedring i antal stillede sikkerhedsspørgsmål
 • +15% forbedring i imødekommenhed overfor kunderne.
Se hele casen her

Udfordring:
Lunar oplever en enorm vækst i kunder, efter de fik deres banklicens og lancerede deres business produkt. Denne vækst har medført en stor stigning i kundehenvendelser via telefon og samtidig medført et behov for at ansætte og onboarde mange nye medarbejdere til en kompleks industri.

Hvordan hjælper Capturi?:
Lunar har mange use-cases med Capturi. Først og fremmest bruges Capturi til at identificere de vigtigste spørgsmål, kunderne ringer ind omkring. Når Lunar har identificeret disse spørgsmål, iværksætter de initiativer for at nedbringe henvendelserne og dermed sikre et effektivt kundecenter og gode kundeoplevelser.

 

Foruden kundeindsigter bruger Lunar også Capturi til onboarding af nye medarbejdere. Dette gøres hovedsageligt ved at bruge biblioteksfunktionen til at oprette eksempler på ‘best practice’ indenfor forskellige områder. Det har både smidiggjort og effektiviseret deres onboarding proces.

Effektiv onboarding og videndeling med Capturi

 • 40% mindre tid brugt på onboarding
 • 20% bedre performance
 • 15% mindre udskiftning

Det er nogle af de resultater, som Peak Marketing har opnået blandt deres nye medarbejdere efter at have taget Capturi i brug.

Se hele casen her

Udfordring:
Peak Marketings medarbejdere sidder geografisk placeret i hele verden. Så det kan være vanskeligt, at være tæt på den enkelte og give løbende feedback, ligesom det er en udfordring at onboarde nye medarbejdere, når man ikke er sammen fysisk. Specielt i et call center, hvor det at onboarde og træne nye medarbejdere traditionelt sker gennem metoder som ‘medlyt’ hos mere erfarne agenter.

Hvordan hjælper Capturi?:
Peak Marketing bruger Capturis intuitive biblioteksfunktion til at oprette eksempler på ‘best practice’ inden for forskellige områder. Det har både smidiggjort og effektiviseret deres onboardingproces samt den løbende træning og videndeling i hele organisationen. Konkret har Peak Markting med udgangspunkt i Capturis AI-baserede platform, opbygget et katalog med eksempler fra konkrete samtaler indenfor områder, som er centrale for deres forretning. Omåder som:

 • Produktbeskrivelser
 • Indvendingsbehandling
 • Hvordan tales der om pris
 • Gode måder at indlede eller afrunde en samtale på
 • Hvordan svares der på de mest frekvente spørgsmål
Både nye og mere erfarne medarbejdere har altid biblioteket ved hånden, når der er brug for inspiration eller der skal deles viden i en distribueret hverdag.

Eksempler på industrier der anvender Capturi

Banker

Dagligvarer

Medier

Forsikring

Fundraising

Tele

E-commerce

Energi

Vi kan integrere til:

HVORDAN KAN CAPTURI HJÆLPE DIG?

Sidder du med ansvaret for salg eller kundeservice i din organisation?
 

Og er du nysgerrig på, hvordan I bedst muligt optimerer jeres kundesamtaler ved hjælp af datadrevne indsigter?

 

Book et møde og bliv klogere på, hvordan vi kan hjælpe dig og dit team.