Vi analyserer for øyeblikket 5 millioner kundesamtaler i året

Til deg som arbeider med kundeservice

Få innblikk i hvordan man oppnår en høyere kundetilfredshet, reduserer antallet kundeoppringninger og sparer verdifull tid på dokumentasjon og kvalitetssikring.

Basert på deres egen data får du bl.a. unik innsikt i de vanligste spørsmålene som kundene kommer med og ditt teams beste teknikker, samtidig som du kan gi fortløpende og direkte coaching til kundeservicemedarbeiderne dine.

Les om hvordan vi kan hjelpe deg med å strømlinjeforme kundeserviceteamet ditt her.

Til deg som arbeider med salg

Øk suksessraten med kvalitativ innsikt i salgssamtalene deres, samtidig som du sikrer compliance og sparer verdifull tid.

Lær mer om teknikkene til dine beste selgere, sørg for at salgsteamet følger sine scripts, og gi rask og effektiv tilbakemelding direkte til den enkelte selgeren.

Les om hvordan vi kan hjelpe deg med å effektivisere salgsavdelingen din her.

Capturis fire use cases

Capturi er en intuitiv plug-and-play-plattform som kan integreres direkte i deres oppringningsløsning. Ved hjelp av taleanalyse, statistisk analyse makinlæring og talegjenkjenning blir kundesamtalene analysert og bearbeidet allerede når de blir tatt opp.

 

Det betyr at dere raskt og effektivt kan svare på kundeforespørsler og coache på grunnlag av  den innsikten og de trendene dere får.

Capturi arbejder innenfor 4 use-cases:

Voice of the Customer

Få verdifull innsikt om de viktigste emnene og spørsmålene som kundene ringer inn om og hvilke saker de er mest opptatt av for øyeblikket.

Det gir deg en unik mulighet til å ta for deg disse emnene ved fortløpende å implementere spesifikke retningslinjer og konkrete løsningsforslag. Det gir deg også muligheten til å samle inn de spørsmålene kundene oftest stiller i en FAQ- eller supportside, slik at kundene enkelt kan finne svarene på egen hånd.


Det resulterer i både bedre og mer effektive kundeopplevelser, færre kundeoppringninger og en høyere kundetilfredshet.

Voice of the Agent

Finn ut hva som skaper gode kundesamtaler og få muligheten for en dynamisk og konstant utvikling av bestepraksis på grunnlag av teknikkene til dine mest fremgangsrike medarbeidere.

Capturi bringer deg nærmere kundene. Gi de enkelte selgerne rask og konkret tilbakemelding, slik at de vet hva som fungerer ekstra godt, og hva de trenger å bli bedre på.
På den måten sikrer du kvaliteten på ditt teams kundesamtaler og utviklingen til dine ansatte.

Coaching og onboarding

Spar verdifull tid og ressurser, og kopier teknikkene til dine beste ansatte på tvers av teamet ditt.

Med Capturi kan du strømlinjeforme og konkretisere tilbakemeldingene dine til de enkelte teammedlemmene og sikre deg at nye ansatte kun får adgang til å lytte til – og lære av – deres vellykkede samtaler.

På denne måten skaper du en høyere medarbeidertilfredshet, sikrer raskere onboarding og oppnår en høyere suksessrate. 

Compliance

Alle kundesamtaler dokumenteres. Det gjør det enkelt for deg å sikre at de ansatte vet hva de skal si i bestemte situasjoner, og at de følger avtalene og strategiene deres.

Det gjør det enkelt å dokumentere deres compliance og sikre fokus på kvalitet – spesielt når de arbeider eksternt.

Kundecases

 

Kundeinnsigter og onboarding med Capturi

 • Datadrevet innsikt i kundehenvendelser
 • Færre henvendelser som følge av forbedringsinitiativer
 • 60 % forbedring i antall sikkerhetsspørsmål stilt
 • 15 % forbedring i imøtekommenhet overfor kundene

Dette er noen av de resultatene som Lunar har oppnådd etter å ha tatt i bruk Capturi.

Les hele casen her

Utfordring:
Lunar opplever en enorm vekst i kunder etter at de fikk sin banklisens og lanserte sitt virksomhetsprodukt. Denne veksten har ført til en stor stigning i kundehenvendelser via telefon og samtidig medført et behov for å ansette og onboarde mange nye ansatte til en kompleks bransje.

Slik hjelper Capturi til:
Lunar bruker Capturi på flere områder. Først og fremst brukes Capturi for å identifisere de viktigste spørsmålene som kundene ringer inn om. Når Lunar har identifisert disse spørsmålene, iverksetter de initiativer for å redusere antallet henvendelser og dermed sikre et effektivt kundesenter og gode kundeopplevelser.

 

I tillegg til kundeinnsikter bruker Lunar også Capturi for onboarding av nye ansatte. Dette gjøres hovedsakelig ved å bruke biblioteksfunksjonen for å opprette eksempler på «bestepraksis» på forskjellige områder. Det har gjort onboarding-prosessen både mer strømlinjeformet og mer effektiv.

Effektiv onboarding og kunnskapsdeling med Capturi

 • 40 % mindre tid brukt på onboarding
 • 20 % bedre resultater
 • 15 % mindre utskiftning

Dette er noen av de resultatene som Peak Marketing har oppnådd hos sine nye ansatte etter å ha tatt i bruk Capturi.

Les hele casen her

Utfordring:
Peak Marketings ansatte sitter spredt over hele verden. Derfor kan det være vanskelig å være nær alle de ansatte og gi fortløpende tilbakemeldinger. Dessuten er det en utfordring å onboarde nye ansatte når de ikke er fysisk til stede. Spesielt på et callsenter, der onboarding og opplæring av nye ansatte tradisjonelt skjer gjennom å lytte til samtaler med mer erfarne selgere.

Slik hjelper Capturi til:
Peak Marketing bruker Capturis intuitive biblioteksfunksjon for å skape eksempler på «bestepraksis» på forskjellige områder. Det har både strømlinjeformet og effektivisert onboardingprosessen og den pågående opplæringen og kunnskapsdelingen i organisasjonen. Spesifikt har Peak Marketing brukt Capturis AI-baserte plattform for å lage en katalog med eksempler fra spesifikke samtaler på områder som er viktige for virksomheten. Områder som:

 • Produktbeskrivelser
 • Behandling av innvendinger
 • Hvordan man snakker om priser
 • Gode måter å innlede og avslutte en samtale på
 • Hvordan man svarer på de vanligste spørsmålene

Både nye og mer erfarne ansatte har alltid biblioteket for hånden når det er behov for inspirasjon eller man skal dele kunnskap på en distribuert arbeidsplass.

Bransjer som bruker Capturi:

Banker

Dagligvarebutikker

Medier

Forsikring

Fundraising

Tele

E-handel

Energi

Fra opptak av samtaler til verdifull innsikt

Capturi er en dynamisk programvare som hele tiden forbedres og endres i tråd med kundenes behov. Bli med i kulissene hos Capturi og lær mer om hvordan samtaler forvandles til verdifull og virksomhetsspesifikk innsikt.

Et utvalg av våre integrasjoner

HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Er du ansvarlig for salgs-, servicedesk- eller kundeserviceavdelingen i din organisasjon?


Og er du nysgjerrig på hvordan man på best mulig måte optimaliserer kundesamtalene ved hjelp av datadrevet innsikt?

 

Avtal et møte og finn ut hvordan vi kan hjelpe deg og ditt team.

Ring til Søren

Tlf: +45 31 23 59 04