Vi analyserar för närvarande 5 miljoner kundsamtal varje år

Capturi för kundtjänstpersonal

Få insikter om hur man kan få högre kundnöjdhet, minimera antalet kundsamtal och spara värdefull tid när det kommer till dokumentation och kvalitetssäkring.

Baserat på dina egna data kan du få unika insikter om de vanligaste kundfrågorna och ditt teams bästa tekniker, samtidigt som du får kontinuerlig och direkt coachning av individuella medarbetare på kundtjänsten.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig optimera din kundtjäns här.

Capturi för säljare

Öka mängden avslutade försäljningar och få kvalitativa insikter i kundsamtal samtidigt som du säkerställer överensstämmelse och sparar värdefull tid.

Få insikter om dina bästa säljares tekniker, säkerställ att säljteamet följer sina manus och ge de enskilda säljarna snabb och effektiv feedback.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig optimera ditt säljteam här.

Capturis fyra use cases

Capturi är en användarvänlig plug-and-play-plattform som kan integreras direkt i din uppringslösning. Med hjälp av talanalys, statistisk analys, maskinläring, och röstagenkänning, analyseras och behandlas  dine kundsamtal meda de spelas inn.

Det gör att du snabbt och effektivt kann svara på kundmeddelanden och ge vägledning basert på insikter och trender.

Capturi arbetar utifrån 4 use cases:

Kundens röst

Få värdefulla insikter om de viktigaste ämnena och problemen som dina kunder ringer om och vad som spelar störst roll just nu.

Detta ger dig en unik möjlighet att hantera dessa ämnen genom att kontinuerligt implementera specifika riktlinjer och konkreta föreslagna lösningar. Det gör det dessutom möjligt att samla dina kunders vanligaste frågor på en specifik sida, så att kunderna enkelt kan hitta svaren själva.


Det leder till bättre och effektivare kundupplevelser, färre kundsamtal och ökad kundnöjdhet.

Agentens röst

Ta reda på vad som skapar ett bra kundsamtal och få en möjlighet att på ett dynamiskt och konsekvent sätt utveckla bästa praxis som baseras på dina bästa säljares tekniker.

Capturi för dig närmare dina kunder. Ge de individuella säljarna snabb och konkret feedback så att de vet vad som fungerar riktigt bra och vad som behöver förbättras.
Det kommer att säkerställa kvaliteten på ditt teams kundmöten och utvecklingen av dina medarbetare.

Coachning och onboarding
Spara värdefull tid och resurser genom att låta teamet kopiera dina bästa medarbetares tekniker.

Med Capturi kan du optimera och konkretisera din feedback för enskilda teammedlemmar och försäkra dig om att nya säljare har möjlighet att höra – och lära sig av – dina mest framgångsrika samtal.

På så sätt skapar du en högre medarbetarnöjdhet, säkerställer snabbare onboarding och får en högre vinstprocent. 

Efterlevande

Alla dina kundsamtal dokumenteras. Det gör det enkelt att säkerställa att dina säljare vet precis vad de ska säga i specifika situationer och att de följer dina avtal och manus.

Det blir därmed enkelt att dokumentera efterlevnad och säkerställa ett fokus på kvalitet – speciellt vid distansarbete.

Kundcases

 

Kundinsikter och onboarding med Capturi

 • Datadriven insikt om kundfrågor
 • Minskning av antalet frågor som ett resultat av förbättringsinitiativ
 • +60 % förbättring i antalet ställda säkerhetsfrågor
 • +15 % förbättring i lyhördhet gentemot kunder

Detta är några av de resultat som Lunar har uppnått efter lansering av Capturi.

Läs hela user caset här

Utmaning:
Lunar upplever en enorm ökning av kunder efter att de fått sin banklicens och lanserat sin affärsprodukt. Denna ökning har lett till en stor ökning av samtal från kunder samt ett behov av att rekrytera och utbilda en mängd nya medarbetare i en komplex verksamhet.

Hur Capturi kan hjälpa till:
Lunar använder Capturi till en rad olika use cases. I första hand används Capturi till att identifiera de viktigaste frågorna som kunderna ringer om. När Lunar identifierat dessa frågor inleds initiativ för att minska antalet samtal, som på så sätt säkerställer ett effektivt kundcenter och utmärkta kundupplevelser.

 

Förutom till kundinsikter använder Lunar dessutom Capturi till onboarding av nya medarbetare. Det görs huvudsakligen med hjälp av biblioteksfunktionen för att skapa bästa praxis för olika områden. Det har gjort processen för onboarding både effektivare och mer strömlinjeformad.

Effektiv onboarding och kunskapsdelning med hjälp av Capturi

 • 40 % mindre tid som läggs på onboarding
 • 20 % bättre prestation
 • 15 % lägre personalomsättning

Detta är några av de resultat som Peak Marketing har uppnått bland deras nya säljare efter att de implementerade Capturi

Läs hela user caset här

Utmaning:
Peak Marketings medarbetare är utspridda över hela världen. Därför kan det vara svårt att vara nära varje säljare och tillhandahålla regelbunden feedback. Det är dessutom en utmaning att integrera nya medarbetare när de inte är på plats fysiskt. I synnerhet på ett callcenter, där onboarding och utbildning av nya medarbetare traditionellt bland annat har gjort genom att de nya säljarna fått lyssna på de mer erfarna.

Hur Capturi kan hjälpa till:
Peak Marketing använder Capturis intuitiva biblioteksfunktion för att ta fram ”bästa praxis” inom olika områden. Detta har effektiviserat och förenklat både deras process för onboarding, utbildning av nya medarbetare samt kunskapsdelning inom organisationen. Peak Marketing använde Capturis AI-styrda plattform för att skapa en katalog av exempel från specifika samtal inom områden som är viktiga för företaget. Exempel på områden är:

 • Produktbeskrivningar
 • Invändningshantering
 • Hur man pratar om priser
 • Bra sätt att starta eller avsluta ett samtal
 • Hur man svarar på de vanligaste frågorna

Både nya och erfarna medarbetare har alltid tillgång till biblioteket när det behövs inspiration eller när kunskap behöver delas inom en utspridd arbetsplats.

Branscher som använder Capturi:

Banker

Livsmedelsbutiker

Media

Försäkringsbolag

Insamlingsorganisationer

Tele

E-handel

Energi

Från samtalsinspelningar till värdefulla insikter

Capturi är en dynamisk mjukvara som hela tiden förbättras och förändras i takt med kundernas behov. Följ med oss bakom kulisserna på Capturi och se hur samlat förvandlas till värdefulla och verksamhetsspecifika insikter

Ett urval av våra integrationer

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

Är du ansvarig för försäljning, kundtjänst eller servicedesk i din organisation?


Är du nyfiken på hur man kan optimera kundsamtal med hjälp av datadrivna insikter på bästa sätt?

 

Boka ett möte och hör mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt team.

Ring Søren

Telefonnummer: +45 31 23 59 04