Optimera din säljavdelning

Stärk ditt säljteam med Capturis skräddarsydda lösningar. Lär dig vad som gör ett säljsamtal lyckat, replikera bästa praxis över teamet och spara timtals med manuellt arbete.

Få större framgång

Få unika och kvalitativa insikter i vad som karaktäriserar de mest framgångsrika säljsamtalen och replikera dem över teamet.

Capturi ger dig värdefulla insikter i dina kunders invändningar och hur dina säljare löser specifika uppgifter.

Bättre efterlevande

Säkerställ att ditt team följer företagets manus och håller sig till avtal.

 

Capturi dokumenterar alla samtal och gör det smidigt och enkelt att försäkra sig om att säljarna håller sig till manus, KPI-er och bästa praxis inom olika fokusområden.

Spara värdefull tid och resurser

Spara timtals med manuellt arbete och ge konkret, effektiv och individuell feedback direkt till varje säljare.

Tack vare ett bibliotek med konkreta och bra exempel kan du öka kundnöjdheten och få en snabbare onboarding av nya medarbetare

Vi analyserar för närvarande 3 miljoner samtal varje år

Kundcases

 

Kundinsikter och onboarding med Capturi

 • Datadriven insikt om kundfrågor
 • Minskning av antalet frågor som ett resultat av förbättringsinitiativ
 • +60 % förbättring i antalet ställda säkerhetsfrågor
 • +15 % förbättring i lyhördhet gentemot kunder

Detta är några av de resultat som Lunar har uppnått efter lansering av Capturi.

Läs hela user caset här

Utmaning:
Lunar upplever en enorm ökning av kunder efter att de fått sin banklicens och lanserat sin affärsprodukt. Denna ökning har lett till en stor ökning av samtal från kunder samt ett behov av att rekrytera och utbilda en mängd nya medarbetare i en komplex verksamhet.

Hur Capturi kan hjälpa till:
Lunar använder Capturi till en rad olika use cases. I första hand används Capturi till att identifiera de viktigaste frågorna som kunderna ringer om. När Lunar identifierat dessa frågor inleds initiativ för att minska antalet samtal, som på så sätt säkerställer ett effektivt kundcenter och utmärkta kundupplevelser.

 

Förutom till kundinsikter använder Lunar dessutom Capturi till onboarding av nya medarbetare. Det görs huvudsakligen med hjälp av biblioteksfunktionen för att skapa bästa praxis för olika områden. Det har gjort processen för onboarding både effektivare och mer strömlinjeformad.

Effektiv onboarding och kunskapsdelning med hjälp av Capturi

 • 40 % mindre tid som läggs på onboarding
 • 20 % bättre prestation
 • 15 % lägre personalomsättning

Detta är några av de resultat som Peak Marketing har uppnått bland deras nya säljare efter att de implementerade Capturi

Läs hela user caset här

Utmaning:
Peak Marketings medarbetare är utspridda över hela världen. Därför kan det vara svårt att vara nära varje säljare och tillhandahålla regelbunden feedback. Det är dessutom en utmaning att integrera nya medarbetare när de inte är på plats fysiskt. I synnerhet på ett callcenter, där onboarding och utbildning av nya medarbetare traditionellt bland annat har gjort genom att de nya säljarna fått lyssna på de mer erfarna.

Hur Capturi kan hjälpa till:
Peak Marketing använder Capturis intuitiva biblioteksfunktion för att ta fram ”bästa praxis” inom olika områden. Detta har effektiviserat och förenklat både deras process för onboarding, utbildning av nya medarbetare samt kunskapsdelning inom organisationen. Peak Marketing använde Capturis AI-styrda plattform för att skapa en katalog av exempel från specifika samtal inom områden som är viktiga för företaget. Exempel på områden är:

 • Produktbeskrivningar
 • Invändningshantering
 • Hur man pratar om priser
 • Bra sätt att starta eller avsluta ett samtal
 • Hur man svarar på de vanligaste frågorna

Både nya och erfarna medarbetare har alltid tillgång till biblioteket när det behövs inspiration eller när kunskap behöver delas inom en utspridd arbetsplats.

Få ett försprång med Capturi

Vi har gjort det extra enkelt för dig att hantera ditt säljteam med 3 integrerade use cases:

Agentens röst – ditt säljteams Silverkula

Ökad insikt i Agentens röst möjliggör dynamisk och konstant utveckling av bästa praxis, baserad på dina bästa säljares samtal.

Dela framgångsrika tekniker med resten av teamet, och identifiera och lös utmaningar för att se till att samtalen och säljarnas arbete blir så bra som möjligt.

Relevanta funktioner för de som är intresserade av Agentens röst:
Trackers
Kvalitets- och dokumentationssäkring
Automatisk ämnesidentifiering
Automatisk identifiering av speciellt bra eller mindre bra ord
Bibliotek med bra exempel

Coachning och Onboarding – ge snabb och effektiv feedback

Spara värdefulla resurser och stärk ditt team både snabbt och effektivt.

Med Capturi kan du optimera och ge konkret feedback till individuella säljare, och dessutom säkerställa att nya medarbetare endast behöver lyssna på – och lära sig av – de allra bästa kundsamtalen. 

På så sätt skapar du en högre medarbetarnöjdhet, säkerställer snabbare onboarding och får en högre vinstprocent.

Relevanta funktioner för dig som är intresserad av coachning och onboarding:
Bibliotek med bra exempel
Kommentarsfunktion med möjlighet till direkt feedback.

Efterlevnad – säkerställer kvalitet och dokumentation

Alla dina säljsamtal dokumenteras. Det gör det smidigt och enkelt för dig att säkerställa att ditt säljteam följer det överenskomna manuset samt bästa praxis och KPI-er.

Capturis lösning gör det därmed enkelt att dokumentera efterlevnad och säkerställa ett fokus på kvalitet – speciellt vid distansarbete.
På så sätt säkerställer du att dina anställda följer dina riktlinjer.

Relevanta funktioner för dig som är intresserad av coachning och onboarding:
Trackers
Automatisk identifiering av speciellt bra och mindre bra ord
Automatisk ämnesidentifiering

Vad andra försäljningschefer säger om Capturi

”Capturis intuitiva plattform gör det möjligt för oss att säkerställa kvalitativa samtal mycket snabbare och effektivare. Det frigör resurser som vi i stället kan lägga på coachning av våra anställda och mycket annat.”

Thomas Jensen

CTO, Salescorp

”Capturi gör det smidigt och enkelt att dela kunskap om bästa praxis. Bland annat hjälper biblioteket och kommentarsfunktionen oss med riktad onboarding av nya anställda och löpande utbildning av de som varit här länge. Det är ett perfekt alternativ till att ha säljare lyssna på varje samtal manuellt.”

George Høye

Ägare, Peak Marketing Group

”Som handledare hjälper Capturi mig att dyka djupare ner i våra samtal och ge bättre och mer skräddarsydd feedback och coachning. Jag använder trackers och segment för att enkelt hitta relevanta samtal att coacha.”

Handledare

Dansk försäkringsbolag

Från samtalsinspelningar till värdefulla insikter

Capturi är en dynamisk mjukvara som hela tiden förbättras och förändras i takt med kundernas behov. Följ med oss bakom kulisserna på Capturi och se hur samlat förvandlas till värdefulla och verksamhetsspecifika insikter

Följ med på en virtuell rundtur

Ta en guidad tur och upptäck hur Capturi kan hjälpa ditt säljteam att avsluta ännu fler försäljningar.

Dyk ner i de olika funktionerna och se hur du kan uppnå din fulla potential, spara värdefull tid och kopiera dina bästa säljares tekniker

LÄS MER OM HUR CAPTURI KAN HJÄLPA DITT SÄLJTEAM

Är du ansvarig för säljavdelningen i din organisation?
 

Är du nyfiken på hur man kan få större framgång, spara värdefull tid och samtidigt säkerställa att säljteamet följer sitt manus?

 

Boka ett möte och se hur vi kan hjälpa dig och ditt team med hjälp av datadrivna och verksamhetsspecifika insikter.

Ring Jacob

Telefonnummer:+45 89 87 37 84