Knäck koden till en bättre kundupplevelse

Capturi ger dig en unik möjlighet att få en djupare förståelse för dina kunders behov och önskemål samt att låsa upp din personals fulla potential

Capturis Talanalys gör det möjligt för dig att

Uppnå en högre kundnöjdhet

Säkerställa att du får en full förståelse för dina kunders behov. 

Våra funktioner gör att du kan identifiera vilka tillvägagångssätt som ger högst kundnöjdhet. Du kan enkelt dela exempel på bästa praxis eller utmärkta lösningar och ge omedelbar feedback i specifika situationer. 

På så sätt får du en allmänt högre kundnöjdhet.

Minimera antalet kundärenden

Få värdefulla insikter om vad dina kunder mest sannolikt kommer att ringa om och vilka problem som är speciellt viktiga för dem just nu.

Använd insikterna till att skapa eller optimera din självservice eller sida med vanliga frågor. På så sätt kan kunder enkelt hitta svaren på sina frågor själva.

Spara värdefull tid och resurser

Undvik timmar av manuellt arbete och slumpmässig sampling – utan att kompromissa med kvaliteten. 

Med våra funktioner är det möjligt att coacha kundtjänstpersonalen snabbt och direkt. Samtidigt får ditt team åtkomst till ett bibliotek med de bästa lösningarna från de bästa medarbetarna.

Det säkerställer både kvalitet och snabb onboarding.

Vi analyserar för närvarande 3 miljoner samtal varje år

Kundcases

 

Kundinsikter och onboarding med Capturi

 • Datadriven insikt om kundfrågor
 • Minskning av antalet frågor som ett resultat av förbättringsinitiativ
 • +60 % förbättring i antalet ställda säkerhetsfrågor
 • +15 % förbättring i lyhördhet gentemot kunder

Detta är några av de resultat som Lunar har uppnått efter lansering av Capturi.

Läs hela user caset här

Utmaning:
Lunar upplever en enorm ökning av kunder efter att de fått sin banklicens och lanserat sin affärsprodukt. Denna ökning har lett till en stor ökning av samtal från kunder samt ett behov av att rekrytera och utbilda en mängd nya medarbetare i en komplex verksamhet.

Hur Capturi kan hjälpa till:
Lunar använder Capturi till en rad olika use cases. I första hand används Capturi till att identifiera de viktigaste frågorna som kunderna ringer om. När Lunar identifierat dessa frågor inleds initiativ för att minska antalet samtal, som på så sätt säkerställer ett effektivt kundcenter och utmärkta kundupplevelser.

 

Förutom till kundinsikter använder Lunar dessutom Capturi till onboarding av nya medarbetare. Det görs huvudsakligen med hjälp av biblioteksfunktionen för att skapa bästa praxis för olika områden. Det har gjort processen för onboarding både effektivare och mer strömlinjeformad.

Effektiv onboarding och kunskapsdelning med hjälp av Capturi

 • 40 % mindre tid som läggs på onboarding
 • 20 % bättre prestation
 • 15 % lägre personalomsättning

Detta är några av de resultat som Peak Marketing har uppnått bland deras nya säljare efter att de implementerade Capturi

Läs hela user caset här

Utmaning:
Peak Marketings medarbetare är utspridda över hela världen. Därför kan det vara svårt att vara nära varje säljare och tillhandahålla regelbunden feedback. Det är dessutom en utmaning att integrera nya medarbetare när de inte är på plats fysiskt. I synnerhet på ett callcenter, där onboarding och utbildning av nya medarbetare traditionellt bland annat har gjort genom att de nya säljarna fått lyssna på de mer erfarna.

Hur Capturi kan hjälpa till:
Peak Marketing använder Capturis intuitiva biblioteksfunktion för att ta fram ”bästa praxis” inom olika områden. Detta har effektiviserat och förenklat både deras process för onboarding, utbildning av nya medarbetare samt kunskapsdelning inom organisationen. Peak Marketing använde Capturis AI-styrda plattform för att skapa en katalog av exempel från specifika samtal inom områden som är viktiga för företaget. Exempel på områden är:

 • Produktbeskrivningar
 • Invändningshantering
 • Hur man pratar om priser
 • Bra sätt att starta eller avsluta ett samtal
 • Hur man svarar på de vanligaste frågorna

Både nya och erfarna medarbetare har alltid tillgång till biblioteket när det behövs inspiration eller när kunskap behöver delas inom en utspridd arbetsplats.

Få ett försprång med Capturi

Slipp timtals med manuellt arbete och dyk ner i verksamhetsspecifika data som karaktäriserar ditt team.

Mjukvaran innehåller 4 integrerade use cases:

Kundens röst – förstå kundernas förfrågningar

Få värdefulla insikter om de viktigaste ämnena och problemen som dina kunder ringer om och vad som spelar störst roll just nu.

Detta ger dig en unik möjlighet att hantera dessa ämnen genom att kontinuerligt implementera specifika riktlinjer och konkreta föreslagna lösningar. Det gör det dessutom möjligt att samla dina kunders vanligaste frågor på en specifik sida, så att kunderna enkelt kan hitta svaren själva.
Det leder till bättre och effektivare kundupplevelser, färre kundsamtal och ökad kundnöjdhet.

Relevanta funktioner för dig som vill förstå dina kunder:

 • Skräddarsydda trackers
 • Förvaltningsrapportering
 • Automatisk ämnesidentifiering
Agentens röst – tillhandahåll en utmärkt kundupplevelse

Lär dig mer av lyckade samtal och förstå vad som skapar ett bra kundsamtal

Capturi tar dig närmare din kundtjänstpersonals samtal. Ge de individuella säljarna snabb och konkret feedback så att de vet vad som fungerar riktigt bra och vad som behöver förbättras.
Det säkerställer kvaliteten på ditt teams kundmöten och utvecklingen av dina medarbetare.

Relevanta funktioner för de som är intresserade av Agentens röst:

 • Trackers
 • Kvalitets- och dokumentationssäkring
 • Automatisk ämnesidentifiering
 • Automatisk identifiering av speciellt bra och mindre bra ord
 • Funktion för kommentarer och feedback
Coachning och onboarding – ge individuell feedback

Spara värdefull tid och resurser genom att låta teamet kopiera dina bästa medarbetares tekniker.

Med Capturi kan du optimera och konkretisera din feedback för enskilda teammedlemmar och försäkra dig om att nya säljare har möjlighet att höra – och lära sig av – dina mest framgångsrika samtal.

På så sätt skapar du en högre medarbetarnöjdhet och säkerställer snabbare onboarding.

Relevanta funktioner för dig som är intresserad av att förbättra dina processer för coachning och onboarding: 

 • Bibliotek med bra exempel
 • Kommentarsfunktion
Efterlevande – dokumentation och kvalitetssäkring

Capturi dokumenterar alla kundsamtal och gör det smidigt och enkelt för dina anställda att veta vad de ska säga i specifika situationer.

Det blir därmed enkelt att dokumentera efterlevnad och säkerställa ett fokus på kvalitet – speciellt när du och ditt team arbetar på distans.

Relevanta funktioner för dem som är intresserade av efterlevnad:

 • Spårare
 • Automatisk identifiering av bra och mindre bra villkor
 • Automatisk identifiering av problem

Vad andra kundtjänstansvariga säger om Capturi

Vi onboardar många nya medarbetare på vårt kundcenter, och det tar ofta tid samtidigt som det är svårt att säkerställa en högkvalitativ onboarding. Med Capturi sparar vi enormt mycket tid och försäkrar oss om att vår onboarding är högkvalitativ och konsekvent.

Christian Strøm

Director Of Customer Service, Lunar

Capturi är ett utmärkt verktyg när man vill bygga upp ett datadrivet kundcenter och tillhandahålla bättre kundupplevelser. Capturi är unikt på det sätt att det kan ge insikter gällande kundfrågor, och från dessa insikter kan du enkelt skapa konkreta åtgärder för att förbättra personalens hantering av frågorna.

Tommy Langhoff

Grundare, Expand Consulting

Capturi är ett utmärkt verktyg till att få insikter i vilka frågor som kunderna har. Det är otroligt enkelt för mig att skapa statistik över kundfrågor och därmed hitta lösningar till hur man hanterar dessa frågor på bästa sätt.”

Jacob Hansen

Data Scientist, Lunar

Från samtalsinspelningar till värdefulla insikter

Capturi är en dynamisk mjukvara som hela tiden förbättras och förändras i takt med kundernas behov. Följ med oss bakom kulisserna på Capturi och se hur samlat förvandlas till värdefulla och verksamhetsspecifika insikter

Följ med på en virtuell rundtur

Upplev Capturi live och se hur vi kan hjälpa dig och ditt team tillhandahålla ännu bättre kundupplevelser.
Dyk ner i de olika funktionerna och upptäck hur du kan spara värdefull tid, lära känna dina kunder bättre och få en högre kundnöjdhet.

SE HUR VI KAN HJÄLPA DIG

Är du ansvarig för kundtjänsten i din organisation?
 

Är du nyfiken på hur du kan sänka antalet samtal från kunder, hjälpa kunder snabbare och få en högre kundnöjdhet?

 

Boka ett möte och se hur vi kan hjälpa dig och ditt team med hjälp av datadrivna och verksamhetsspecifika insikter.

Ring Jacob

Telefonnummer:+45 89 87 37 84