Strømlinjeform salgsavdelingen

Styrk salgsteamet med Capturis skreddersydde løsninger. Lær mer om hva som gjør salgssamtaler vellykkede, kopier bestepraksis på tvers av teamet og spare mange timers manuelt arbeid.

Oppnå en høyere suksessrate

Få unik og kvalitativ innsikt i hva som kjennetegner de mest vellykkede salgssamtalene, og kopier bestepraksis på tvers av teamet.

Capturi gir deg verdifull innsikt i kundenes innvendinger, og hvordan de ansatte kan løse spesifikke arbeidsoppgaver.

Oppnå bedre compliance

Sikre deg at teamet følger sitt script og holder seg til det dere har avtalt.

 

Capturi dokumenterer alle samtaler og gjør det enkelt og effektivt å sikre at den enkelte selger følger scripts, KPI-er og bestepraksis innen forskjellige fokusområder.

Spare verdifull tid og ressurser

Spar mange timers manuelt arbeid og gi konkret, effektiv og individuell tilbakemelding direkte til den enkelte selger.

Med et bibliotek av konkrete og gode eksempler kan du øke medarbeidertilfredsheten og sikre en raskere onboarding av nye ansatte.

Vi analyserer 3 millioner kundesamtaler i året

Kundecases

 

Kundeinnsikter og onboarding med Capturi

 • Datadrevet innsikt i kundehenvendelser
 • Færre henvendelser som følge av forbedringsinitiativer
 • 60 % forbedring i antall sikkerhetsspørsmål stilt
 • 15 % forbedring i imøtekommenhet overfor kundene

Dette er noen av de resultatene som Lunar har oppnådd etter å ha tatt i bruk Capturi.

Les hele casen her

Utfordring:
Lunar opplever en enorm vekst i kunder etter at de fikk sin banklisens og lanserte sitt virksomhetsprodukt. Denne veksten har ført til en stor stigning i kundehenvendelser via telefon og samtidig medført et behov for å ansette og onboarde mange nye ansatte til en kompleks bransje.

Slik hjelper Capturi til:
Lunar bruker Capturi på flere områder. Først og fremst brukes Capturi for å identifisere de viktigste spørsmålene som kundene ringer inn om. Når Lunar har identifisert disse spørsmålene, iverksetter de initiativer for å redusere antallet henvendelser og dermed sikre et effektivt kundesenter og gode kundeopplevelser.

 

I tillegg til kundeinnsikter bruker Lunar også Capturi for onboarding av nye ansatte. Dette gjøres hovedsakelig ved å bruke biblioteksfunksjonen for å opprette eksempler på «bestepraksis» på forskjellige områder. Det har gjort onboarding-prosessen både mer strømlinjeformet og mer effektiv.

Effektiv onboarding og kunnskapsdeling med Capturi

 • 40 % mindre tid brukt på onboarding
 • 20 % bedre resultater
 • 15 % mindre utskiftning

Dette er noen av de resultatene som Peak Marketing har oppnådd hos sine nye ansatte etter å ha tatt i bruk Capturi.

Les hele casen her

Utfordring:
Peak Marketings ansatte sitter spredt over hele verden. Derfor kan det være vanskelig å være nær alle de ansatte og gi fortløpende tilbakemeldinger. Dessuten er det en utfordring å onboarde nye ansatte når de ikke er fysisk til stede. Spesielt på et callsenter, der onboarding og opplæring av nye ansatte tradisjonelt skjer gjennom å lytte til samtaler med mer erfarne selgere.

Slik hjelper Capturi til:
Peak Marketing bruker Capturis intuitive biblioteksfunksjon for å skape eksempler på «bestepraksis» på forskjellige områder. Det har både strømlinjeformet og effektivisert onboardingprosessen og den pågående opplæringen og kunnskapsdelingen i organisasjonen. Spesifikt har Peak Marketing brukt Capturis AI-baserte plattform for å lage en katalog med eksempler fra spesifikke samtaler på områder som er viktige for virksomheten. Områder som:

 • Produktbeskrivelser
 • Behandling av innvendinger
 • Hvordan man snakker om priser
 • Gode måter å innlede og avslutte en samtale på
 • Hvordan man svarer på de vanligste spørsmålene

Både nye og mer erfarne ansatte har alltid biblioteket for hånden når det er behov for inspirasjon eller man skal dele kunnskap på en distribuert arbeidsplass.

Få et forsprang med Capturi

Vi har gjort det ekstra enkelt for deg å lede salgsteamet ditt med 3 smarte use-cases:

Coaching og onboarding – gi rask og effektiv feedback

Spar verdifulle ressurser og styrk salgsteamet ditt på en rask og effektiv måte.

Med Capturi kan du strømlinjeforme og konkretisere tilbakemeldinger til de enkelte selgerne, og sikre deg at nye ansatte kun får adgang til å lytte til – og lære av – de mest vellykkede samtalene. 

På denne måten skaper du en høyere medarbeidertilfredshet, sikrer raskere onboarding og oppnår en høyere suksessrate.

Relevante funksjoner for deg som er interessert i coaching og onboarding: 
Bibliotek med gode eksempler
Kommentarfunksjon med mulighet for direkte feedback.

Compliance – sikre kvalitet og dokumentasjon

Alle salgssamtalene blir dokumentert. Det gjør det enkelt og effektivt for deg å sikre at salgsteamet følger det avtalte scriptet og holder seg til bestepraksis og KPI-er.

Capturis løsning gjør det mulig å dokumentere compliance og sikre fokus på kvalitet – spesielt ved eksternt arbeid.
På den måten sikrer du at de ansatte overholder retningslinjene deres.

Relevante funksjoner for deg som er interessert i coaching og onboarding:
Sporing
Automatisk identifisering av spesielt gode og mindre gode ord
Automatisk emneidentifisering

Voice of the Agent – salgsteamets Silver Bullet

Økt innsikt i Voice of the Agent gir mulighet for en dynamisk og konstant utvikling av bestepraksis på grunnlag av prestasjonene til dine mest suksessrike selgere.

Del vellykkede teknikker med resten av teamet, og identifiser og forbedre utfordringer, slik at dere sikrer en god kvalitet på samtalene og i salgsteamet.

Relevante funksjoner for deg som er interessert i Voice of the Agent:
Sporing
Kvalitetssikring og sikring av dokumentasjon
Automatisk emneidentifisering
Automatisk identifisering av spesielt gode eller mindre gode ord
Bibliotek med gode eksempler

Dette sier andre salgsansvarlige om Capturi

«Capturis intuitive plattform gjør oss i stand til å kvalitetssikre samtalene våre langt raskere og mer effektivt. Dermed frigjør vi ressurser, som vi bl.a. kan bruke til mer coaching og opplæring av de ansatte.»

Thomas Jensen

CTO, Salescorp

«Capturi gjør det enkelt og effektivt å dele kunnskap om bestepraksis. Blant annet hjelper biblioteks- og kommentarfunksjonen oss med målrettet onboarding av nye ansatte og forløpende opplæring av de erfarne. Det er et perfekt alternativt til at selgere sitter og lytter til hver samtale manuelt.»

George Høye

Ejer, Peak Marketing Group

«Som supervisor hjelper Capturi meg med å dykke dypere ned i samtalene og gi bedre og mer målrettet feedback og coaching. Jeg bruker trackere og segmenter for enkelt å finne de relevante samtalene som det skal coaches på.»

Supervisor

Dansk forsikringsselskap

Fra optakk av samtaler til verdifull innsikt

Capturi er en dynamisk programvare som hele tiden forbedres og endres i tråd med kundenes behov. Bli med i kulissene hos Capturi og lær mer om hvordan samtaler forvandles til verdifull og virksomhetsspesifikk innsikt.

Bli med på en virtuell omvisning

Bli med på en guidet omvisning, og oppdag hvordan Capturi kan hjelpe salgsteamet ditt med å oppnå en høyere suksessrate.

Dykk ned i de forskjellige funksjonene og lær mer om hvordan dere kan utnytte deres fulle potensial, spare verdifull tid og kopiere teknikkene til de beste salgsagentene.

LÆR MER OM HVORDAN CAPTURI KAN HJELPE SALGSTEAMET DITT

Er du ansvarlig for salgsavdelingen i din organisasjon?
 

Og er du nysgjerrig på hvordan dere kan oppnå en høyere suksessrate, spare verdifull tid og sikre at salgsteamet følger sitt script?

 

Avtal et møte og lær mer om hvordan vi kan hjelpe deg og ditt team med datadrevet og virksomhetsspesifikk innsikt.

Ring til Jacob

Tlf:+45 89 87 37 84