Effektiviser servicedesk-avdelingen ved hjelp av taleanalyse

Capturi tilbyr en unik mulighet for å få et forsprang på kundenes henvendelser, og for å dra nytte av den verdifulle kunnskapen som ligger skjult i supportsamtalene

Med Capturis taleanalyse-løsning kan du

Oppnå høyere kundetilfredshet

Sikre at dere forstår kundenes behov fullt ut.

Funksjonene gjør det mulig å identifisere hvilke tilnærmingsmåter for support som gir den høyeste kundetilfredsheten. Du kan enkelt dele eksempler på bestepraksis eller gode løsningsforslag og gi direkte tilbakemelding i spesifikke situasjoner.

På den måten oppnår dere sammen enda større kundetilfredshet.

Minimer antallet incident ping pongs

Få en unik mulighet til å minimere både samtaletiden og antallet incident ping pongs.

Få verdifull innsikt i hva kundene oftest ringer inn om og hvilke spørsmål som er viktige for dem akkurat nå.

Bruk innsikten til å skape eller optimalisere selvbetjenings- eller FAQ-siden. På den måten kan kundene enkelt og greit finne svar på sine spørsmål på egen hånd.

Spar verdifull tid på coaching

Slipp mange timers manuelt arbeid og tilfeldige stikkprøver – uten å gå på kompromiss med kvaliteten. 

Med våre funksjoner er det mulig å coache den enkelte kundeservicemedarbeideren raskt og direkte. Dessuten får teamet ditt adgang til et bibliotek fylt med bestepraksis fra dine beste ansatte.

Med det sikrer du kvalitet og rask onboarding.

Vi analyserer 3 millioner kundesamtaler i året

Kundecases

 

Kundeinnsikter og onboarding med Capturi

 • Datadrevet innsikt i kundehenvendelser
 • Færre henvendelser som følge av forbedringsinitiativer
 • 60 % forbedring i antall sikkerhetsspørsmål stilt
 • 15 % forbedring i imøtekommenhet overfor kundene

Dette er noen av de resultatene som Lunar har oppnådd etter å ha tatt i bruk Capturi.

Les hele casen her

Utfordring:
Lunar opplever en enorm vekst i kunder etter at de fikk sin banklisens og lanserte sitt virksomhetsprodukt. Denne veksten har ført til en stor stigning i kundehenvendelser via telefon og samtidig medført et behov for å ansette og onboarde mange nye ansatte til en kompleks bransje.

Slik hjelper Capturi til:
Lunar bruker Capturi på flere områder. Først og fremst brukes Capturi for å identifisere de viktigste spørsmålene som kundene ringer inn om. Når Lunar har identifisert disse spørsmålene, iverksetter de initiativer for å redusere antallet henvendelser og dermed sikre et effektivt kundesenter og gode kundeopplevelser.

 

I tillegg til kundeinnsikter bruker Lunar også Capturi for onboarding av nye ansatte. Dette gjøres hovedsakelig ved å bruke biblioteksfunksjonen for å opprette eksempler på «bestepraksis» på forskjellige områder. Det har gjort onboarding-prosessen både mer strømlinjeformet og mer effektiv.

Effektiv onboarding og kunnskapsdeling med Capturi

 • 40 % mindre tid brukt på onboarding
 • 20 % bedre resultater
 • 15 % mindre utskiftning

Dette er noen av de resultatene som Peak Marketing har oppnådd hos sine nye ansatte etter å ha tatt i bruk Capturi.

Les hele casen her

Utfordring:
Peak Marketings ansatte sitter spredt over hele verden. Derfor kan det være vanskelig å være nær alle de ansatte og gi fortløpende tilbakemeldinger. Dessuten er det en utfordring å onboarde nye ansatte når de ikke er fysisk til stede. Spesielt på et callsenter, der onboarding og opplæring av nye ansatte tradisjonelt skjer gjennom å lytte til samtaler med mer erfarne selgere.

Slik hjelper Capturi til:
Peak Marketing bruker Capturis intuitive biblioteksfunksjon for å skape eksempler på «bestepraksis» på forskjellige områder. Det har både strømlinjeformet og effektivisert onboardingprosessen og den pågående opplæringen og kunnskapsdelingen i organisasjonen. Spesifikt har Peak Marketing brukt Capturis AI-baserte plattform for å lage en katalog med eksempler fra spesifikke samtaler på områder som er viktige for virksomheten. Områder som:

 • Produktbeskrivelser
 • Behandling av innvendinger
 • Hvordan man snakker om priser
 • Gode måter å innlede og avslutte en samtale på
 • Hvordan man svarer på de vanligste spørsmålene

Både nye og mer erfarne ansatte har alltid biblioteket for hånden når det er behov for inspirasjon eller man skal dele kunnskap på en distribuert arbeidsplass.

Få et forsprang med Capturi

Frigjør deg fra mange timers manuelt arbeid, og dykk ned i virksomhetsspesifikk data som kjennetegner ditt team.

Programvaren tilbyr 4 integrerte use-cases:

Voice of the Customer – forstå hva kundene henvender seg om

Få verdifull innsikt om de viktigste emnene og spørsmålene som kundene ringer inn om og hvilke saker de er mest opptatt av for øyeblikket.

Det gir deg en unik mulighet til å ta for deg disse emnene ved fortløpende å implementere spesifikke retningslinjer og konkrete løsningsforslag. Det gir deg også muligheten til å samle inn de spørsmålene kundene oftest stiller i en FAQ- eller supportside, slik at kundene enkelt kan finne svarene på egen hånd.
Det resulterer i både bedre og mer effektive kundeopplevelser, færre kundeoppringninger og en høyere kundetilfredshet.

Relevante funksjoner for deg som vil forstå hva kundene henvender seg om:

 • Skreddersydd sporing
 • Ledelsesrapportering
 • Automatisk emneidentifisering
Voice of the Agent – sørg for en behagelig supportopplevelse

Lær mer om de vellykkede samtalene og finn ut hva som skaper en god kundesamtale.

Med Capturi kommer du nærmere dine agenters kundesamtaler. Gi de enkelte selgerne rask og konkret tilbakemelding, slik at de vet hva som fungerer ekstra godt, og hva de trenger å bli bedre på.
På den måten sikrer du kvaliteten på ditt teams kundesamtaler og utviklingen til dine ansatte.

Relevante funksjoner for deg som er interessert i Voice of the Agent:

 • Sporing
 • Kvalitetssikring og sikring av dokumentasjon
 • Automatisk emneidentifisering
 • Automatisk identifisering av spesielt gode og mindre gode ord
 • Kommentar- og tilbakemeldingsfunksjon
Coaching og onboarding – gi individuell feedback

Lær mer om de vellykkede samtalene og finn ut hva som skaper en god kundesamtale.

Med Capturi kommer du nærmere dine agenters kundesamtaler. Gi de enkelte selgerne rask og konkret tilbakemelding, slik at de vet hva som fungerer ekstra godt, og hva de trenger å bli bedre på.
På den måten sikrer du kvaliteten på ditt teams kundesamtaler og utviklingen til dine ansatte.

Relevante funksjoner for deg som er interessert i Voice of the Agent:

 • Sporing
 • Kvalitetssikring og sikring av dokumentasjon
 • Automatisk emneidentifisering
 • Automatisk identifisering av spesielt gode og mindre gode ord
 • Kommentar- og tilbakemeldingsfunksjon
Compliance – dokumentasjon og kvalitetssikring

Spar verdifull tid og ressurser, og kopier teknikkene til dine beste ansatte på tvers av teamet ditt.

Med Capturi kan du strømlinjeforme og konkretisere tilbakemeldingene dine til de enkelte teammedlemmene og sikre deg at nye ansatte kun får adgang til å lytte til – og lære av – deres vellykkede samtaler.

På den måten skaper du en høyere medarbeidertilfredshet og sikrer raskere onboarding.

Dette sier andre IT-ansvarlige om Capturi

Capturi er et unikt verktøy som vi hver dag bruker for å sikre at vi yter en best mulig service. Med Capturi kan vi overføre teknikkene til de beste IT-supportmedarbeiderne til andre teammedlemmer, slik at vi sikrer at kundenes problemer blir løst både raskt og korrekt.

Avdelingsleder

Service Desk-virksomhet

«Kundene våre står alltid i sentrum. Vi bruker Capturi fordi vi vet hvor viktig det er at kunden får løst IT-problemene sine raskt og med den riktige kompetansen. Capturis tracker- og trendfunksjoner understøtter vårt behov for hele tiden å utvikle oss i riktig retning.”

Teamleder

IT-support

Capturi er et fantastisk redskap for å redusere incident ping-pong, fordi de ansatte får de riktige verktøyene til å løse oppgavene selv. Capturi hjelper oss med å finne aktuelle trender slik at vi kan coache vår IT-support, iverksette konkrete forbedringstiltak og sette nye mål.»

Supervisor

Service Desk-virksomhet

Fra opptak av samtaler til verdifull innsikt

Capturi er en dynamisk programvare som hele tiden forbedres og endres i tråd med kundenes behov. Bli med i kulissene hos Capturi og lær mer om hvordan samtaler forvandles til verdifull og virksomhetsspesifikk innsikt.

Bli med på en virtuell omvisning

Opplev Capturi live og lær mer om hvordan vi kan hjelpe deg og ditt team til å gi enda bedre kundeopplevelser.
Dykk ned i de enkelte funksjonene og oppdag hvordan du kan spare verdifull tid, bli bedre kjent med kundene dine og oppnå en høyere kundetilfredshet.

LÆR MER OM HVORDAN CAPTURI KAN OPTIMALISERE SERVICEDESK-AVDELINGEN

Er du ansvarlig for IT- eller servicedesk-avdelingen i din organisasjon?
 

Og er du nysgjerrig på hvordan dere kan redusere antallet kundesamtaler og incident ping pongs?

Avtal et møte og lær mer om hvordan vi kan hjelpe deg og ditt team med datadrevet og virksomhetsspesifikk innsikt.

Ring til Jacob

Tlf:+45 89 87 37 84