Effektivisér jeres servicedesk-afdeling med Speech Analytics

Capturi giver dig en unik mulighed for at få et forspring på jeres kunders henvendelser, og for at udnytte den værdifulde viden, der ligger gemt i jeres supportsamtaler

Med Capturis Speech Analytics-løsning kan du

Opnå højere kundetilfredshed

Mød kunderne der hvor de er.

Vores funktioner gør det muligt at identificere hvilke supporthåndteringer, der giver den højeste kundetilfredshed. Du kan nemt og enkelt dele eksempler på best practice eller gode løsningsforslag og give direkte feedback i konkrete situationer.

Så opnår I sammen endnu større kundetilfredshed.

Sænke incident ping pongs

Få en unik mulighed for at minimere både samtaletiden og mængden af incident ping pongs.

Få værdifulde indsigter i, hvad jeres kunder oftest ringer ind om og hvilke spørgsmål, der fylder særligt meget for dem her og nu.

Brug indsigterne til at oprette eller optimere jeres selvbetjeningsside. På den måde kan kunderne nemt og enkelt finde svar på deres spørgsmål på egen hånd.

Spare tid på coaching

Slip for mange timers manuelt arbejde og tilfældige stikprøver – uden at gå på kompromis med kvaliteten. 

Med vores features er det muligt at coache den enkelte kundeservicemedarbejder hurtigt og direkte. Derudover får dit team adgang til et bibliotek fyldt med best practices fra dine bedste medarbejdere.

Derigennem sikrer du kvalitet og hurtig onboarding.

Vi analyserer lige nu 5 mio. kundesamtaler årligt

Kundecases

 

Kundeindsigter og onboarding med Capturi

 • Besparelse på 7 medarbejdere
 • Sænket andel af samtaler hvor medarbejderne skulle ”høre en kollega” med 40%
 • 10% forbedring i andelen af glade kunder på telefonen

Det er nogle af de resultater, som Lunar har opnået efter at have taget Capturi i brug. De har bl.a. arbejdet med at afdække, hvad der skaber gode kundesamtaler.

Se hele casen her

Udfordring:
Lunar oplever en enorm vækst i kunder, efter de fik deres banklicens og lancerede deres business produkt. Denne vækst har medført en stor stigning i kundehenvendelser via telefon og samtidig medført et behov for at ansætte og onboarde mange nye medarbejdere til en kompleks industri.

Hvordan hjælper Capturi?:
Lunar har mange use-cases med Capturi. Først og fremmest bruges Capturi til at identificere de vigtigste spørgsmål, kunderne ringer ind omkring. Når Lunar har identificeret disse spørgsmål, iværksætter de initiativer for at nedbringe henvendelserne og dermed sikre et effektivt kundecenter og gode kundeoplevelser.

 

Foruden kundeindsigter bruger Lunar også Capturi til onboarding af nye medarbejdere. Dette gøres hovedsageligt ved at bruge biblioteksfunktionen til at oprette eksempler på ‘best practice’ indenfor forskellige områder. Det har både smidiggjort og effektiviseret deres onboarding proces.

Effektiv onboarding og videndeling med Capturi

 • 40% mindre tid brugt på onboarding
 • 20% bedre performance
 • 15% mindre udskiftning

Det er nogle af de resultater, som Peak Marketing har opnået blandt deres nye medarbejdere efter at have taget Capturi i brug.

Se hele casen her

Udfordring:
Peak Marketings medarbejdere sidder geografisk placeret i hele verden. Så det kan være vanskeligt, at være tæt på den enkelte og give løbende feedback, ligesom det er en udfordring at onboarde nye medarbejdere, når man ikke er sammen fysisk. Specielt i et call center, hvor det at onboarde og træne nye medarbejdere traditionelt sker gennem metoder som ‘medlyt’ hos mere erfarne agenter.

Hvordan hjælper Capturi?:
Peak Marketing bruger Capturis intuitive biblioteksfunktion til at oprette eksempler på ‘best practice’ inden for forskellige områder. Det har både smidiggjort og effektiviseret deres onboardingproces samt den løbende træning og videndeling i hele organisationen. Konkret har Peak Markting med udgangspunkt i Capturis AI-baserede platform, opbygget et katalog med eksempler fra konkrete samtaler indenfor områder, som er centrale for deres forretning. Omåder som:

 • Produktbeskrivelser
 • Indvendingsbehandling
 • Hvordan tales der om pris
 • Gode måder at indlede eller afrunde en samtale på
 • Hvordan svares der på de mest frekvente spørgsmål
Både nye og mere erfarne medarbejdere har altid biblioteket ved hånden, når der er brug for inspiration eller der skal deles viden i en distribueret hverdag.

Få et forspring med Capturi

Slip for mange timers manuelt arbejde, og dyk ned i virksomhedsspecifik data, der kendetegner dit team.

Vores software har 4 integrerede use-cases:

Voice of the Customer – forstå, hvad kunderne ringer ind om

Med Voice of the Customer bliver du klogere på de vigtigste emner, dine kunder ringer ind om og hvilke spørgsmål, der fylder meget for dem nu og her.

Det giver dig en unik mulighed for at nedbringe samtaletiden for de sværeste emner.

Relevante Features for dig, der vil opnå en dybere forståelse for dine kundehenvendelser:

 • Skræddersyede trackers
 • Ledelsesrapportering
 • Automatisk emneidentificering

 

Voice of the Agent – giv en behagelig supportoplevelse

Bliv klogere på jeres successamtaler og find nøglen til den gode supportsamtale.

Med Capturi kommer du tættere på dine supportmedarbejderes kundesamtaler. Giv de enkelte medarbejdere hurtig og konkret feedback, så de ved, hvad der fungerer særligt godt, og på hvilke parametre de skal forbedre sig.
Capturis bibliotek giver desuden en unik mulighed for at dele best practice på tværs af teamet, så alle medarbejdere klædes godt på.

På den måde sikrer du kvaliteten på jeres supportsamtaler, dine medarbejderes udvikling og sænker mængden af incident ping pongs.

Relevante Features for dig, der er interesseret i Voice of the Agent:

 • Trackers
 • Kvalitetssikring og sikring af dokumentation
 • Automatisk identificering af emner
 • Automatisk identificering af særligt gode og mindre gode ord
 • Kommentar- og feedbackfunktion
Coaching og onboarding – giv direkte og individuel feedback

Spar værdifulde ressourcer, og kopier dine bedste medarbejderes teknikker på tværs af teamet.

Med Capturi kan du effektivisere og konkretisere din feedback til de enkelte medarbejdere i dit team, og sikre dig, at nye medarbejdere kun får adgang til at lære af jeres succesfulde samtaler.

På den måde skaber du en højere medarbejdertilfredshed, sikrer hurtigere onboarding og mindsker incident ping pongs.

Relevante features for dig, der har interesse inden for coaching og onboarding: 

 • Bibliotek med gode eksempler
 • Kommentarfunktion 
Compliance – løbende dokumentation og kvalitetssikring

Capturi dokumenterer alle jeres kundesamtaler og gør det nemt og effektivt at sikre, at jeres medarbejdere ved, hvad de skal sige i specifikke situationer.

På den måde er det nemt at dokumentere jeres compliance og sikre fokus på kvalitet – særligt ved remote arbejde.

Relevante features for dig, der har interesse inden for compliance:

 • Trackers
 • Automatisk identificering af gode og mindre gode vendinger
 • Automatisk identificering af emner

Det siger andre IT-ansvarlige om Capturi

Capturi er et unikt værktøj, som vi hver dag bruger til at sikre, at vi yder den bedste service, vi kan. Med Capturi kan vi overføre de bedste IT-supporteres teknikker til øvrige supportere, så vi sikrer, at kundernes problemer bliver løst både hurtigt og korrekt

Afdelingschef

Service Desk-virksomhed

Vores kunder er altid i centrum. Vi bruger Capturi, fordi vi ved, hvor vigtigt det er, at kunden får løst deres IT-problemer hurtigt og med den rette kompetence. Capturis tracker- og trendfunktioner understøtter vores behov for hele tiden at udvikle os i den rigtige retning.”

Team Lead

IT Support

Capturi er et fantastisk redskab til at mindske incident ping-pong, fordi vores medarbejdere får de rette værktøjer til selv at løse opgaverne. Capturi hjælper os med at finde aktuelle trends, så vi kan coache vores IT-support, indføre konkrete forbedringsinitiativer og sætte nye mål

Supervisor

Service Desk-virksomhed

Fra optagelser til værdifulde indsigter

Capturi er et levende produkt, der løbende forbedres og ændres i takt med kundernes behov. Kom med bag om Capturi og bliv klogere på, hvordan samtaler forvandles til værdifulde og virksomhedsspecifikke indsigter.

Kom med på en virtuel tour

Se Capturi live og bliv klogere på, hvordan vi kan hjælpe dig og dit team til at give endnu bedre kundeoplevelser.
Dyk ned i de enkelte features, og opdag hvordan du kan spare værdifuld tid, lære dine kunder bedre at kende og opnå en højere kundetilfredshed.

HVORDAN KAN CAPTURI HJÆLPE DIG?

Er du ansvarlig for IT- eller servicedesk-afdelingen i din organisation?
 

Og er du nysgerrig på, hvordan I nedbringer antallet af kundesamtaler og mindsker incident pingpong?

Book et møde og bliv klogere på, hvordan vi kan hjælpe dig og dit team med datadrevne og virksomhedsspecifikke indsigter.

Ring til Jacob

Tlf:+45 89 87 37 84