Peak Marketings optimering af salgsafdelingen

 

Capturi gør det nemt og effektivt at dele viden omkring best practice. Blandt andet hjælper biblioteks- og kommentarfunktionen os med målrettet onboarding af nye medarbejdere samt løbende træning af de erfarne. Det er et perfekt alternativt til at have sælgere siddende på ‘medlyt’.

– George Høye
Ejer af Peak Marketing Group

Peak Telemarketing

Peak Marketing er en telemarketing udbyder, der har specialiseret sig inden for mødebooking, leadgenerering og markedsanalyser på vegne af andre virksomheder.

For at bibeholde en høj kvalitet på vegne af deres kunder er det vigtigt for Peak Marketing at have stor viden inden for, hvad både virksomhederne forventer, og hvad kunderne reagerer positivt på, så de kan skabe flere salg og mødebookinger og samtidig skabe tilfredse kunder.

MED CAPTURI HAR PEAK MARKETING BL.A. OPNÅET

15% mindre udskiftning

40% mindre tid brugt på onboarding

20% bedre performance

PEAK MARKETINGS UDFORDRINGER

 

Peak Marketings medarbejdere sidder geografisk placeret i hele verden. Så det kan være vanskeligt, at være tæt på den enkelte og give løbende feedback, ligesom det er en udfordring at onboarde nye medarbejdere, når man ikke er sammen fysisk. Specielt i et call center, hvor det at onboarde og træne nye medarbejdere traditionelt sker gennem metoder som ‘medlyt’ hos mere erfarne agenter.

 

SÅDAN HJÆLPER CAPTURI

 

Peak Marketing bruger Capturis intuitive biblioteksfunktion til at oprette eksempler på ‘best practice’ inden for forskellige områder. Det har både smidiggjort og effektiviseret deres onboardingproces samt den løbende træning og videndeling i hele organisationen. Konkret har Peak Markting med udgangspunkt i Capturis AI-baserede platform, opbygget et katalog med eksempler fra konkrete samtaler indenfor områder, som er centrale for deres forretning. Omåder som:

  • Produktbeskrivelser
  • Indvendingsbehandling
  • Hvordan tales der om pris
  • Gode måder at indlede eller afrunde en samtale på
  • Hvordan svares der på de mest frekvente spørgsmål
Både nye og mere erfarne medarbejdere har altid biblioteket ved hånden, når der er brug for inspiration eller der skal deles viden i en distribueret hverdag.

SKAL CAPTURI OGSÅ HJÆLPE DIG MED AT OPTIMERE DIN SALGSAFDELING?

 Har du ansvaret for salgsafdelingen i din organisation?

 

Og er du nysgerrig på, hvordan I opnår en højere succesrate, sparer værdifuld tid og sikrer at agenterne følger deres script?

 

Book et møde og bliv klogere på, hvordan vi kan hjælpe dig og dit team ved hjælp af datadrevne indsigter.

Ring til Jacob

Tlf:+45 89 87 37 84