Våre kundecases

Kundeinnsikter og onboarding med Capturi

 • Datadrevet innsikt i kundehenvendelser
 • Færre henvendelser som følge av forbedringsinitiativer
 • 60 % forbedring i antall sikkerhetsspørsmål stilt
 • 15 % forbedring i imøtekommenhet overfor kundene

Dette er noen av de resultatene som Lunar har oppnådd etter å ha tatt i bruk Capturi.

Les hele casen her

Utfordring:
Lunar opplever en enorm vekst i kunder etter at de fikk sin banklisens og lanserte sitt virksomhetsprodukt. Denne veksten har ført til en stor stigning i kundehenvendelser via telefon og samtidig medført et behov for å ansette og onboarde mange nye ansatte til en kompleks bransje.

Slik hjelper Capturi til:
Lunar bruker Capturi på flere områder. Først og fremst brukes Capturi for å identifisere de viktigste spørsmålene som kundene ringer inn om. Når Lunar har identifisert disse spørsmålene, iverksetter de initiativer for å redusere antallet henvendelser og dermed sikre et effektivt kundesenter og gode kundeopplevelser.

 

I tillegg til kundeinnsikter bruker Lunar også Capturi for onboarding av nye ansatte. Dette gjøres hovedsakelig ved å bruke biblioteksfunksjonen for å opprette eksempler på «bestepraksis» på forskjellige områder. Det har gjort onboarding-prosessen både mer strømlinjeformet og mer effektiv.

Effektiv onboarding og kunnskapsdeling med Capturi

 • 40 % mindre tid brukt på onboarding
 • 20 % bedre resultater
 • 15 % mindre utskiftning

Dette er noen av de resultatene som Peak Marketing har oppnådd hos sine nye ansatte etter å ha tatt i bruk Capturi.

Les hele casen her

Utfordring:
Peak Marketings ansatte sitter spredt over hele verden. Derfor kan det være vanskelig å være nær alle de ansatte og gi fortløpende tilbakemeldinger. Dessuten er det en utfordring å onboarde nye ansatte når de ikke er fysisk til stede. Spesielt på et callsenter, der onboarding og opplæring av nye ansatte tradisjonelt skjer gjennom å lytte til samtaler med mer erfarne selgere.

Slik hjelper Capturi til:
Peak Marketing bruker Capturis intuitive biblioteksfunksjon for å skape eksempler på «bestepraksis» på forskjellige områder. Det har både strømlinjeformet og effektivisert onboardingprosessen og den pågående opplæringen og kunnskapsdelingen i organisasjonen. Spesifikt har Peak Marketing brukt Capturis AI-baserte plattform for å lage en katalog med eksempler fra spesifikke samtaler på områder som er viktige for virksomheten. Områder som:

 • Produktbeskrivelser
 • Behandling av innvendinger
 • Hvordan man snakker om priser
 • Gode måter å innlede og avslutte en samtale på
 • Hvordan man svarer på de vanligste spørsmålene

Både nye og mer erfarne ansatte har alltid biblioteket for hånden når det er behov for inspirasjon eller man skal dele kunnskap på en distribuert arbeidsplass.

HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Er du ansvarlig for salgs-, servicedesk- eller kundeserviceavdelingen i din organisasjon?


Og er du nysgjerrig på hvordan man på best mulig måte optimaliserer kundesamtalene ved hjelp av datadrevet innsikt?

 

Avtal et møte og finn ut hvordan vi kan hjelpe deg og ditt team.

Ring til Søren

Tlf: +45 31 23 59 04