Cookie- och sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy uppdaterades senast i november, 2020

 

Introduktion
Capturi A/S (”Capturi”) ansvarar för att skydda de uppgifter du ger till oss för behandling enligt gällande lag.
Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med Capturis behandling av dina uppgifter. Därför beskriver vi på ett lättförståeligt och detaljerat sätt vilka uppgifter som Capturi samlar in eller tar emot, samt vad Capturi har rätt att göra med dessa uppgifter. Vänligen kontakta oss om du har frågor. Vi försöker alltid hjälpa till så gott vi kan.

Vi vill understryka att den här sekretesspolicyn endast täcker vår behandling av personuppgifter i rollen som registeransvariga. Det påverkar därför inte vår behandling av personuppgifter i vår roll som databehandlare på uppdrag av våra kunder som registeransvariga. Denna behandling, inklusive behandlingen av våra kunders användardata, kommer att styras i vårt prenumerationsavtal med kunden, samt databehandlingsavtalet som sluts med kunden. I dessa fall är det alltså våra kunder – i rollen som registeransvariga – som har kontroll över vår behandling. Om du som användare av vår mjukvarulösning har några frågor gällande vår datahantering får du gärna kontakta organisationen som bjöd in dig till att använda vår lösning.

Bakgrund
På Capturi strävar vi efter att skydda dina uppgifter på bästa möjliga sätt när du använder våra tjänster och lösningar. Din säkerhet och ditt förtroende för Capturi är en viktig del av vår verksamhet, och som vi tar på största allvar. 
Capturis sekretesspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter på ett ansvarsfullt och konfidentiellt sätt. Capturi behandlar och lagrar personuppgifter hos tredjeparter som antingen lyder under samma regler eller har samma standarder för behandling som Capturi.

Säkerhet
Capturi anlitar specialister med djup kunskap om både säkerhet och säker behandling av personuppgifter.
Capturi har organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder på plats som är lämpliga och effektiva när det gäller att skydda alla uppgifter som vi behandlar. Det innebär att Capturi har säkerhetsåtgärder som, bland annat, skyddar dina uppgifter mot förlust, manipulation och otillåten åtkomst. Vi anpassar våra säkerhetsåtgärder löpande i takt med den tekniska utvecklingen.
Eventuella frågor om säkerhet kan skickas till dataprivacy@capturi.com

Vem har åtkomst till dina uppgifter?
Dina personuppgifter är strikt konfidentiella. De kommer endast att delas med tredjeparter i fall där det anses rimligt och nödvändigt för att vika kunna garantera vår bästa möjliga behandling av dina uppgifter.
Vi kommer även endast att dela dina personuppgifter med andra om det är tillåtet eller nödvändigt enligt lag, avtalsmässiga relationer eller avtalsmässiga krav.

Vilka uppgifter samlas in och behandlas?
Här är en övergripande bild av vilka uppgifter vi samlar in:
Namn, e-postadress, telefonnummer, adress, cookiedata (allmänna personuppgifter).
Om du tillhandahåller andra personuppgifter frivilligt kommer dessa också att behandlas i lämplig utsträckning. 
Om dina personuppgifter inte tillhandahålls av dig, kommer de alltid från offentligt tillgängliga källor.
Uppgifterna kommer endast att behandlas i den utsträckning att det är tillräckligt, relevant och alltid begränsat till vad som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra plikter mot dig i relation till din interaktion med oss.

Behandlingsgrund
Vi behandlar endast dina uppgifter enligt gällande lagar, inklusive GDPR. Det innebär även att vi måste ha en juridisk grund för att behandla dina personuppgifter.
Vi behandlar därför dina personuppgifter på följande juridiska grunder:
– om vi har fått ditt godkännande till att behandla dina personuppgifter i ett eller flera specifika syften,
– om behandlingen är nödvändig för uppfyllandet av ett avtal du har med oss,
– där behandlingen är nödvändig enligt gällande lagar, eller
– där behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra legitima intressen, i vilka fall du kommer att kunna be oss om bevis på att våra intressen balanseras.

Behandling av tredjepart
Vi använder oss av tredjeparter för att behandla dina personuppgifter. Det innebär bland andra externa och professionella företag, såsom leverantörer och partners som hjälper oss att leverera och tillhandahålla våra tjänster på bästa sätt, samt hantera dina personuppgifter.
Capturi behandlar endast personuppgifter hos tredjeparter som antingen lyder under samma regler som oss eller har valt att följa liknande regler för säker behandling.
Överföring av dina personuppgifter sker enligt gällande lagar och bestämmelser. Tredjeparter får alltså inte använda uppgifterna för eget bruk och får endast behandla dem på Capturis vägnar, till exempel för att skicka ut ett nyhetsbrev som du prenumererar på.

Syftet med insamling och behandling av personuppgifter
Capturis syfte med behandlingen av dina personuppgifter är att kunna identifiera dig och serva dig på bästa möjliga sätt som besökare på vår webbplats, som en potentiell affärspartner, som potentiell anställd eller på andra sätt, beroende på anledningen till att du valt att interagera med Capturi.
Capturi fattar inga automatiska beslut i vår hantering av dina personuppgifter.

Dina rättigheter
Som användare av Capturi, har du naturligtvis alla rättigheter du får enligt gällande lag. Det innebär att du har rätt att få veta vilka personuppgifter som Capturi behandlar om dig, samt att bära att sådana uppgifter rättas, raderas eller lämnas ut till dig.
Om behandlingen av personuppgifterna är baserad på godkännande, kan detta ändras eller dras tillbaka genom att du kontaktar oss direkt på dataprivacy@capturi.com, eller genom att följa instruktionerna i e-postmeddelanden du får från Capturi i samband med godkännandet.

Klagomål
Om du inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter, vill vi be om ursäkt i förväg och göra allt vi kan för att försöka göra dig nöjd. Detta görs bäst genom att du skicka ett klagomål till oss på dataprivacy@capturi.com, så kommer vi att åtgärda det så fort vi kan.
Förutom möjligheten att kontakta oss på Capturi direkt, kan du även skicka in eventuella klagomål till vår nationella dataskyddsmyndighet: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. För mer information om hur klagomålsprocessen går till, vänligen gå till Datatilsynets webbplats på
http://www.datatilsynet.dk.

Lagringsperiod
Hur länge personuppgifter lagras bestäms enligt lag, och vi raderar dem så fort de inte längre behövs. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att försäkra oss om att personuppgifter som inte är nödvändiga för det syfte i vilket de samlades in raderas eller korrigeras utan onödig fördröjning.
Det finns därför interna tidsbegränsningar för radering eller regelbunden granskning av personuppgifter som Capturi behandlar i rollen som registeransvariga. Sådana tidsgränser bestäms bland annat av uppgifternas typ och kontext.

Ändringar
Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och göra ändringar i denna policy. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats. Datumet då versionen av personuppgiftspolicyn publicerades finns längst ner på dokumentet. Om du inte läser policyns direkt på vår webbplats, rekommenderar vi att du jämför när versionen publicerades med versionen som finns på vår webbplats. Vid ändringar av vår behandling av personuppgifter kommer vi att informera dig genom ett synligt meddelande på vår webbplats.

Cookiepolicy
Capturi äger och driver
http://www.capturi.com
En cookie är en liten textfil som lagras lokalt på din dator. Den innehåller dina inställningar för en given webbplats, som exempelvis datorinställningar, funktioner och annan information som förbättrar din upplevelse på en webbsida.

Syfte
Capturi använder cookies för att kunna tillhandahålla bästa möjliga service åt dig. Det inkluderar anpassningstrender, administrering av webbplatsen, spårning av användarrörelser, insamling av demografisk information och marknadsföring av sådant vi tror intresserar dig samt mätning av trafik på webbplatsen. Vi behandlar cookies baserat på ditt godkännande när du besöker och använder vår webbplats. 
Vi vill poängtera att en cookie aldrig kan innehålla virus eller på annat sätt vara skadlig för dina enheter (dator, surfplatta, telefon, etc.) Läs mer nedan om du vill veta mer om hur du kan radera eller blockera cookies.

Vad är cookies och vad styr en cookiespolicy?
En cookie innehåller ofta en unik identifierare, vilket är ett anonymt nummer (som genereras slumpmässigt) lagrat i din enhet. En del löper ut när du surfar bort från webbplatsen, medan andra ligger medvetet kvar längre på din enhet. 
När vi skriver cookies, bör vi poängtera att det finns många olika sorters teknologier än bara cookies.

Förstapartscookies utfärdas av Capturi.
Cookies som är nödvändiga för drift: dessa cookies är viktiga för vår webbplats. De gör det möjligt för dig att använda vår webbplats på bästa sätt. Du kan inte inaktivera dessa cookies, eftersom de är nödvändiga för att vi ska kunna leverera de funktioner som du specifikt har begärt att få använda.

Denna webbplats använder även följande kategorier av mottagare:
– Preferenscookies
– Statistikcookies
– Marknadsföringscookies
– Oklassificerade cookies

Vi använder cookies för att förstå din upplevelse av webbplatsen bättre. Det innebär att vi använder dem till att komma ihåg dina inställningar eller visa riktad reklam. På så sätt får du en bättre upplevelse på vår webbplats. För detta sparar vi dessutom din IP-adress och användningen av webbplatsen ”Cookiedata”)
Cookies används för att skapa statistik, komma ihåg inställningar eller via riktad reklam, etc. De kan skicka tillbaka viss information till parten som utfärdade cookien.

Hur kan jag slippa cookies?
Du kan neka vissa cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare eller inte använda webbplatsen som styr cookien. Gå till inställningarna i din webbläsare för mer information. Du kan även följa de olika guiderna här:
http://minecookies.org/cookiehandtering/
Läs mer om vilka vi är, hur du kan kontakta oss och hur vi hanterar personuppgifter i vår sekretesspolicy.

Kontakt
Om du har frågor eller klagomål gällande insamlingen eller behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss på: dataprivacy@capturi.com