Capturis retningslinjer for informasjonskapsler (cookies) og personvern

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert i november 2020

 

Innledning
Capturi A/S («Capturi») er ansvarlig for beskyttelsen av opplysninger som du gir oss og overlater til vår behandling, i henhold til gjeldende lovgivning.
Det er viktig for oss at du føler deg trygg på Capturis behandling av dine opplysninger. Vi gjennomgår derfor med et lett forståelig språk, og en grundig gjennomgang, hvilke opplysninger Capturi innhenter eller mottar samt hva Capturi har rett til å gjøre med disse opplysningene. Hvis det er noe du lurer på, så skriv til oss. Vi forsøker alltid å hjelpe deg så godt vi kan.

Det fremheves at denne personvernerklæringen alene omfatter vår behandling av persondata som dataansvarlig. Den regulerer derfor ikke vår behandling av persondata i vår kapasitet av databehandler på vegne av våre kunder som dataansvarlige. Denne behandlingen, inkludert behandling av opplysninger om brukerne som våre kunder har opprettet, vil være regulert i vår abonnementsavtale med kunden samt den databehandleravtalen som er inngått med kunden. For denne behandlingen er det derfor kundene våre, som dataansvarlige, som har kontroll over behandlingen. Dersom du som bruker av vår programvareløsning Capturi har spørsmål om vår behandling av data, bes du vennligst om å kontakte den organisasjonen som har invitert deg som bruker av løsningen vår.

Bakgrunn
Hos Capturi bestreber vi oss på å sikre at opplysningene dine beskyttes så godt som mulig når du benytter deg av våre tilbud og tjenester. Din trygghet og tillit til Capturi er en viktig del av forretningen vår, og vi tar det derfor svært alvorlig. 
Capturis personvernerklæring beskriver hvordan vi på en ansvarlig og fortrolig måte behandler dine personopplysninger. Capturi behandler og eventuelt oppbevarer personopplysningene med sikre tredjeparter, som enten er underlagt de samme reglene, eller som har de samme standardene for behandlingssikkerhet som Capturi.

Sikkerhet
Capturi har spesialister med inngående kjennskap til både området for sikkerhet og sikker behandling av personopplysninger.
Capturi er innrettet med organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak som er passende og effektive for beskyttelse av alle opplysninger som vi behandler. Det betyr at Capturi har innrettet seg med tiltak som bl.a. beskytter opplysningene dine mot tap, manipulasjon og uberettiget adgang. Vi tilpasser fortløpende sikkerhetstiltakene for å følge med i den teknologiske utviklingen.
Eventuelle spørsmål om sikkerhet kan rettes til dataprivacy@capturi.com

Hvem har tilgang til opplysningene dine?
Personopplysningene dine er strengt fortrolige. De gis kun videre til tredjeparter som med rimelighet og nødvendighet vurderes å skulle bruke dataene dine for å sikre oss en best mulig behandling av opplysningene dine.
Vi gir dessuten kun personopplysningene dine videre til andre dersom lover, kontraktsforhold eller krav for å inngå kontrakt tillater eller krever det.

Hvilke opplysninger innhentes og behandles?
Vi vil nå gi deg et generelt bilde av hvilke opplysninger vi behandler:
Navn, e-postadresse, telefonnummer, adresse, cookiedata (generelle personopplysninger).
Hvis du oppgir andre personopplysninger frivillig, vil vi også behandle disse opplysningene i den grad det er relevant. 
Dersom personopplysninger om deg ikke er gitt av deg selv, vil de alltid komme fra offentlig tilgjengelige kilder.
Opplysningene behandles kun i den grad de er tilstrekkelige, relevante, og er alltid begrenset til hva som er nødvendig for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg i din interaksjon med oss.

Behandlingsgrunnlag
Vi behandler kun dine opplysninger i overensstemmelse med gjeldende lovgivning, inkludert GDPR. Det betyr også at vi må ha et juridisk grunnlag for å behandle personopplysningene dine.
Derfor behandler vi opplysningene dine på følgende juridiske grunnlag:
– dersom vi har mottatt ditt samtykke til behandling av personopplysningene dine til ett eller flere spesifikke behandlingsgrunnlag,
– dersom behandlingen er nødvendig for å kunne oppfylle en kontrakt som du har inngått med oss,
– dersom behandlingen er nødvendig for å overholde gjeldende lovgivning, eller
– dersom behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne forfølge våre legitime interesser. I slike tilfeller vil du kunne be oss om dokumentasjon av vår interesseavveining.

Tredjepartsbehandling
Vi benytter oss av tredjeparter for å behandle opplysningene dine. Dette omfatter bl.a. eksterne og profesjonelle virksomheter som leverandører og samarbeidspartnere som hjelper oss med levere og yte vår service best mulig samt håndtere dine data.
Capturi behandler kun personopplysningene med sikre tredjeparter, som enten er underlagt de samme reglene som oss, eller som har valgt å følge tilsvarende regler for sikker behandling.
Overføringen av opplysningene dine skjer i overensstemmelse med gjeldende lovgivning og denne erklæringen. Tredjeparter får derfor ikke bruke opplysningene til egne formål og kan kun behandle dem på vegne av Capturi for å ivareta vårt formål med behandlingen, f.eks. utsendelse av et nyhetsbrev som du abonnerer på.

Formålet med innhenting og behandling av informasjon
Capturis formål med behandlingen av dine opplysninger er å kunne identifisere deg og å kunne gi deg best mulig service som besøkende på vår hjemmeside, som potensiell samarbeidspartner, som eventuell ansatt, eller på annen måte, alt avhengig av årsaken til at du har valgt å interagere med Capturi.
Capturi foretar ingen automatiske avgjørelser i vår behandling av dine personopplysninger.

Dine rettigheter
Som bruker av Capturi har du selvfølgelig alle de rettighetene som gjeldende lovgivning gir deg. Det vil si at du har rett til å bli informert om hvilke personopplysninger Capturi behandler om deg samt retten til å kreve slike opplysninger rettet, slettet eller utlevert.
Dersom behandling av personopplysninger er basert på samtykke, kan dette endres eller tilbakekalles ved å kontakte oss direkte på dataprivacy@capturi.com, eller ved å følge anvisninger om dette i e-poster som er mottatt fra Capturi i henhold til samtykket.

Klage
Dersom du på noen måte er utilfreds med vår behandling av personopplysningene dine, beklager vi dette på forhånd, og vi stiller oss til rådighet for å løse en slik eventuell utilfredshet. Dette skjer best ved å sende en klage til oss på dataprivacy@capturi.com, som vi vil behandle så snart som mulig.
I tillegg til muligheten for å rette en henvendelse direkte til Capturi, har du også rett til å sende din eventuelle klage til vår nasjonale tilsynsmyndighet: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vei 35, 2500 Valby, Danmark. For nærmere veiledning i denne klageprosessen kan du besøke det danske Datatilsynets hjemmeside på
http://www.datatilsynet.dk.

Periode for oppbevaring av opplysninger
Opplysningene oppbevares i det tidsrommet som er tillatt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem når det ikke lenger er nødvendig å behandle dem. Det tas alle rimelige skritt for å sikre at opplysninger som er unøyaktige med det formålet de behandles for, slettes eller korrigeres så raskt som mulig.
Det er derfor internt i Capturi innført tidsfrister for sletting eller periodisk gjennomgang av data behandlet som dataansvarlig. Slike tidsfrister er bl.a. fastsatt ut fra opplysningenes karakter og bakgrunn.

Endringer
Vi forbeholder oss retten til å oppdatere og endre denne erklæringen. Den nyeste versjonen vil til enhver tid være tilgjengelig på hjemmesiden vår. Nederst i dokumentet er datoen for versjonen av personvernerklæringen oppgitt. Dersom du ikke leser denne erklæringen direkte på hjemmesiden vår, anbefales det å sjekke erklæringens datoopplysning med datoen for personvernerklæringen på hjemmesiden vår. Hvis det gjøres endringer i vår behandling av personopplysninger, gir vi deg også beskjed i form av en godt synlig melding på hjemmesiden vår.

Retningslinjer for informasjonskapsler
Capturi eier og driver 
http://www.capturi.com
En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som lagres lokalt på datamaskinen din. Den inneholder dine innstillinger for et bestemt nettsted, f.eks. datamaskininnstillinger, funksjoner og andre opplysninger som gjør opplevelsen av et nettsted bedre.

Formål
Capturi bruker informasjonskapsler for å sikre deg en best mulig opplevelse av tjenesten vår. Inkludert å tilpasse trender, administrere hjemmesiden, spore brukerbevegelser, samle inn demografiske opplysninger og markedsføring til noe vi tror interesser deg, i tillegg til å måle trafikk på hjemmesiden. Når du besøker og bruker hjemmesiden vår, behandler vi informasjonskapsler basert på samtykke fra deg. 
Det er viktig for oss å fortelle at en informasjonskapsel ikke kan inneholde et virus eller på annen måte være skadelig for enhetene dine (datamaskin, telefon, nettbrett m.m.). Hvis du vil vite hvordan man sletter eller blokkerer informasjonskapsler, så les videre lenger ned.

Hva er informasjonskapsler og hva betyr disse retningslinjene?
En informasjonskapsel inneholder ofte en entydig identifikasjon som er et anonymt nummer (tilfeldig generert), og som oppbevares på din enhet. Noen utløper ved slutten av din økt på nettstedet; andre blir værende, etter formål, lengre tid på enheten din. 
Når det gjelder informasjonskapsler, må vi gjøre oppmerksom på at det finnes mange forskjellige typer og teknologier enn bare informasjonskapsler.

Førsteparts-informasjonskapsler er informasjonskapsler som er utsendt av Capturi.
Driftsmessig nødvendige informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene betyr mye for hjemmesiden vår. De gjør det mulig for deg å bruke hjemmesiden vår på best mulig måte. Det er ikke mulig for deg å deaktivere disse informasjonskapslene, siden de er strengt nødvendige for å sikre leveringen av den tjenesten som du uttrykkelig har bedt om å bruke.

På hjemmesiden brukes dessuten følgende kategorier av mottagere:
– Preferanse-cookies
– Statistikk-cookies
– Markedsførings-cookies
– Uklassifiserte informasjonskapsler

Informasjonskapsler bruker vi for bedre å kunne finne ut av hvordan din opplevelse av hjemmesiden er. Det betyr at vi bruker den for å kunne huske innstillinger eller målrette reklame m.m. På den måten vil du få en bedre opplevelse av hjemmesiden vår. Til dette lagrer vi også din IP-adresse og vår bruk av hjemmesiden («Cookiedata»)
Informasjonskapsler brukes for å utføre statisk, huske innstillinger eller målrette annonser m.m. De kan sende visse opplysninger tilbake til den parten som utsendte informasjonskapselen.

Hvordan kan jeg unngå informasjonskapsler?
Du kan unngå visse informasjonskapsler ved å konfigurere nettleserinnstillingene dine eller unnlate å bruke den hjemmesiden fremover som styrer informasjonskapselen. Sjekk innstillingene i nettleseren for mer informasjon. Du kan også følge de forskjellige veiledningene som finnes her:
http://minecookies.org/cookiehandtering/
Finn ut mer om hvem vi er, hvordan du kan kontakte oss og hvordan vi behandler persondata i personvernerklæringen vår.

Kontakt
Hvis du har spørsmål eller klager angående innhenting eller behandling av opplysninger om deg, kan du kontakte oss på: dataprivacy@capturi.com