Våra kundcases

Lunar: Kundinsikter och onboarding med Capturi

 • Datadriven insikt om kundfrågor
 • Minskning av antalet frågor som ett resultat av förbättringsinitiativ
 • +60 % förbättring i antalet ställda säkerhetsfrågor
 • +15 % förbättring i lyhördhet gentemot kunder

Detta är några av de resultat som Lunar har uppnått efter lansering av Capturi.

Läs hela user caset här

Utmaning:
Lunar upplever en enorm ökning av kunder efter att de fått sin banklicens och lanserat sin affärsprodukt. Denna ökning har lett till en stor ökning av samtal från kunder samt ett behov av att rekrytera och utbilda en mängd nya medarbetare i en komplex verksamhet.

Hur Capturi kan hjälpa till:
Lunar använder Capturi till en rad olika use cases. I första hand används Capturi till att identifiera de viktigaste frågorna som kunderna ringer om. När Lunar identifierat dessa frågor inleds initiativ för att minska antalet samtal, som på så sätt säkerställer ett effektivt kundcenter och utmärkta kundupplevelser.

 

Förutom till kundinsikter använder Lunar dessutom Capturi till onboarding av nya medarbetare. Det görs huvudsakligen med hjälp av biblioteksfunktionen för att skapa bästa praxis för olika områden. Det har gjort processen för onboarding både effektivare och mer strömlinjeformad.

Peak Marketing: Effektiv onboarding och kunskapsdelning med hjälp av Capturi

 • 40 % mindre tid som läggs på onboarding
 • 20 % bättre prestation
 • 15 % lägre personalomsättning

Detta är några av de resultat som Peak Marketing har uppnått bland deras nya säljare efter att de implementerade Capturi

Läs hela user caset här

Utmaning:
Peak Marketings medarbetare är utspridda över hela världen. Därför kan det vara svårt att vara nära varje säljare och tillhandahålla regelbunden feedback. Det är dessutom en utmaning att integrera nya medarbetare när de inte är på plats fysiskt. I synnerhet på ett callcenter, där onboarding och utbildning av nya medarbetare traditionellt bland annat har gjort genom att de nya säljarna fått lyssna på de mer erfarna.

Hur Capturi kan hjälpa till:
Peak Marketing använder Capturis intuitiva biblioteksfunktion för att ta fram ”bästa praxis” inom olika områden. Detta har effektiviserat och förenklat både deras process för onboarding, utbildning av nya medarbetare samt kunskapsdelning inom organisationen. Peak Marketing använde Capturis AI-styrda plattform för att skapa en katalog av exempel från specifika samtal inom områden som är viktiga för företaget. Exempel på områden är:

 • Produktbeskrivningar
 • Invändningshantering
 • Hur man pratar om priser
 • Bra sätt att starta eller avsluta ett samtal
 • Hur man svarar på de vanligaste frågorna

Både nya och erfarna medarbetare har alltid tillgång till biblioteket när det behövs inspiration eller när kunskap behöver delas inom en utspridd arbetsplats.

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

Är du ansvarig för försäljning, kundtjänst eller servicedesk i din organisation?


Är du nyfiken på hur man kan optimera kundsamtal med hjälp av datadrivna insikter på bästa sätt?

 

Boka ett möte och hör mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt team.

Ring Søren

Telefonnummer: +45 31 23 59 04