Capturis underdatabehandlere

Underdatabehandlere

Som det fremgår av databehandleravtalen, benytter vi oss av underdatabehandlere for å kunne levere vår plattform til dere i henhold abonnementsavtalen mellom oss og dere.

I tillegg til å sikre vår egen håndtering av personopplysninger, er det også viktig for oss at samarbeidspartnerne våre som underdatabehandlere gjør det samme. Derfor bruker Capturi kun ledende underleverandører med sikker hosting i skyen.

Capturi har overordnet sett to typer av underdatabehandlere:

(1) vår leverandør av hosting- og IT-driftstjenester, Amazon Web Services EMEA SARL (AWS), og

(2) andre leverandører av sekundære driftsfunksjoner.

AWS er den eneste underdatabehandleren som behandler all den data som en kunde importerer til plattformen. De andre leverandørene leverer sekundære driftsfunksjoner, og de vil typisk kun behandle begrensede personopplysninger som brukernavn, e- postadresse, IP-adresse og telefonnummer samt eventuelt andre personopplysninger som dere gjennom deres aktive bruk av de sekundære driftsfunksjonene velger å legge til.

Nedenfor følger en skjematisk angivelse av alle våre underdatabehandlere, inkl. beskrivelse av deres respektive behandling og lenke til de bindende avtalene som vi har inngått med hver av dem.

 

 

Navn
Selskapets reg.nr.
Adresse Beskrivelse av behandling
Amazon Web Services EMEA SARL (AWS) LU26888617 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
AWS brukes til hosting av Capturi-plattformen, inkludert lagring og prosessering av data, og dermed behandles alle data som kunden gir til plattformen, inkludert personopplysninger. Data lagres kryptert. AWS er i henhold til kontrakten forpliktet til å foreta denne databehandlingen innenfor dataregion EU-WEST (Irland) og dermed innenfor EU/EØS i henhold til og med de unntak som fremgår av deres standard databehandleravtale, som du finner her.

Eventuell behandling av personopplysninger utenfor EU/EØS vil skje på grunnlag av EU-kommisjonens standardkontraktbestemmelser.

Intercom R&D Unlimited Company 538158 2nd Floor, Stephen Court, 18-21 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Republic of Ireland

Intercom er en kommunikasjonsplattform som er innebygd i plattformen vår. Den består av en rekke forskjellige løsninger med det felles formål å optimalisere kommunikasjonen mellom deres virksomhet og sluttbrukerne, inkludert kundeservice og support. Kommunikasjonen kan f.eks. være chatmeldinger, e-poster og varsler.

Videre gjør Intercom det mulig for deres virksomhet å overvåke sluttbrukerens aktivitet på plattformen gjennom loggføring av aktivitet.

Når man oppretter en bruker på Capturi-plattformen, videresendes følgende opplysninger om brukeren fra Capturi til Intercom:

  • Dette kan være brukerens faktiske fornavn og etternavn eller et kallenavn.
  • E- postadressen som ble brukt for å opprette brukeren i Capturi
  • Plassering
  • Utvalgte databasehendelser som er et resultat av sluttbrukerens navigasjon i Capturi-plattformen

Personopplysninger behandles etter instruks i henhold til deres standard databehandleravtale, som du finner her.

Data lagres i USA, og Intercom er Privacy Shield-sertifisert og kontraktuelt forpliktet til å informere om enhver endring. Etter Schrems II-saken er en ny transatlantisk avtale om overføring av personopplysninger under utarbeidelse.[1]
MongoDB Limited 499992 3rd Floor, 3 Shelbourne building, Ballsbridge, Dublin 4, D04 C2Y6, Ireland

Brukes for lagring av kundedata som et add-on til AWS-hosting. Data lagres kryptert.

MongoDB Limited er i henhold til kontrakten forpliktet til å foreta denne databehandlingen innenfor dataregion EU-WEST (Irland) og dermed innenfor EU/EØS i henhold til og med de unntak som fremgår av deres standard databehandleravtale, som du finner her.

 

Eventuell behandling av personopplysninger utenfor EU/EØS vil finne sted på grunnlag av EU-kommisjonens standardkontraktbestemmelser.