Mer än bara en programvarulösning

Ett framgångsrecept för ett bra samtal är långt ifrån okomplicerat. Men vägen dit kan göras enklare. Det är därför vi har utvecklat programvara för företag som vill effektivisera sina manuella processer.
Capturi är ett plugin-program som enkelt kan anslutas till er kontaktcenterlösning. Capturi analyserar sedan automatiskt era kundsamtal och gör dem till värdefulla insikter om:
– era anställdas mest framgångsrika tekniker
– era kunders vanligaste frågor
– hur de bästa metoderna upprätthålls
och mycket mer
Detta gör att våra kunder snabbt kan skapa en överblick över framgångsrika samtal

Från samtal till insikter

Capturi registrerar automatiskt alla kundsamtal med hjälp av en integrering i din uppringare. 
Samtalen transkriberas sedan med hjälp av maskininlärning, talanalys och statistisk analys.
Dessa transkriberingar förvandlas till värdefulla insikter på plattformen. Här kan konkret feedback kontinuerligt ges och skräddarsydda trackers kan ställas in för att identifiera aktuella trender.
Utifrån dessa insikter kan du snabbt och enkelt gå på djupet i kundernas förfrågningar, dina anställdas tekniker, säkerställa kvaliteten på samtalen och genomföra förbättringsåtgärder.

Dynamisk programvara

För att göra vår röstigenkänning så exakt som möjligt arbetar vi ständigt med att förbättra vår AI-motor. Ett sätt vi gör detta på är genom att träna både vår röstigenkännare och vår superdator. 
På så vis säkerställer vi en kontinuerlig förbättring av programvarans förmåga att skilja ord och fraser åt samt att avkoda dialekter. Allt handlar om sammanhanget.
Vi har ett agilt tankesätt och våra utvecklingsmetoder formas till stor del efter våra kunders behov. Det innebär att alla förbättringar sker i nära samarbete med våra kunder. Detta är en av anledningarna till att vi har utvecklat flera skräddarsydda funktioner som kan anpassas till varje enskilt företag.

Capturi är med andra ord en levande programvara som kontinuerligt utvecklas och hela tiden anpassas till våra kunders växlande och olikartade behov.

Säkerhet

Säkerhet är oerhört viktigt för oss. 
Och därför skyddar vi och krypterar alla data i enlighet med dataskyddslagen så att era data förblir i säkert förvar och i trygga händer.
Vi lägger stor vikt vid GDPR. Det är därför vi har byggt upp säkerhetsåtgärder såsom virusskydd och säkerhetskopiering samt loggning av åtgärder och åtkomst till plattformen. 
Du kan läsa mer om datasäkerhet, GDPR och inspelning av kundsamtal här.

SKULLE DU VILJA UPPLEVA AI-MAGIN I PRAKTIKEN?

Är du ansvarig för servicedesk, försäljning eller kundtjänst i din organisation?

Vill du veta mer om hur du optimerar kundsamtalen och får åtkomst till datadrivna insikter med hjälp av talanalys?

 

Boka in ett möte och få inblick i hur vi kan hjälpa dig och ditt team att lära känna era kunder ännu bättre.

Ring Søren

Telefonnummer: +45 31 23 59 04